DYRENE PÅ GÅRDEN

DYRENE PÅ GÅRDEN

Sauene:

På Risteigen bor det flere hundre sauer. Sauene har fått et tilbygg på fjøset som gir bedre plass og enklere hverdag for foring og stell.


Om sommeren drar sauene til fjells, de fleste drar til de store sletter på Hardangervidda og beiter inne i Lågarosområdet der Normannslepa baner vei gjennom området.


Noen beiter på Søre Vegglifjell som er seterområdet for gården. Her hjelper de til med å skape litt liv på fjellet og de bidrar til å holde nede vegetasjonen i områder som gror igjen etter at annen seterbruk har opphørt.

 


Hundene:

Vi har tre flinke hunder på gården; Stx, Yolo og Sippo. De er alle av rasen Border Collier, og brukes til gjeting av sauene.


Vi har også to katter på gården, og flere høns.

gård_3

NORSK KVIT SAU

Den norske kvite sauen er ein relativt ueinsarta rase, men jamt over er han meir spedlemma, rasktveksande, fruktbar og kjøtfull enn til dømes den opphavlege dalasauen.


I sauekontrollen utgjorde norsk kvit sau 69 % av søyene i 2006. Rasen er slik den mest utbreidde i Noreg. Det er Norsk Sau og Geitavlslag som driv det organiserte avlsarbeidet for norsk kvit sau.


                                            (Wikipedia, 2013)